(EN) At first I like to say that I know something about accesibility and usability. When rating examples listed here, please take into consideration that most of them was not destinated to the commercial use and there was no need to strictly use rules for "great" websites with a dynamic content.

Opera logo Mozilla Firefox logo

I have used advanced parts of modern standards CSS2 and SVG when coding this website. OK, I know about possible problems. But this cohere with my interest about latest technology innovations (see also Interval.cz and Živě.cz). Like enthusiastic propagator ;-) of modern webcoding I must recommend some of modern browsers to you. When using such browsers, this website will look a little better than with obsolete Internet Explorer.

Web banners Flash advertisement for the iDigitisk.cz – original graphic design and scenario by me (Flash plug-in required)
Web banners advertisement for the SATPO housing projects (Flash plug-in required)
Banners and web graphic Flash banners and original web graphic for the GENERALI (Flash plug-in required)
Web banners miscellaneous Flash animations for Dextella, Komterm, Nokia (iLegalne.cz), ... (Flash plug-in required)
Animated Flash presentations • presentation of the housing project developed by the SATPO, original scenario and realisation: Martin Hejral :-)
• presentation of the Pražské služby company
• draft of the screensaver for the České dráhy company (as complement to the New Year congratulations)
(Flash plug-in required)
Interactive Flash graphics parts of the IBM project (Flash plug-in required)
Web banners classic GIF animations created and optimised using Image Ready for the Adidas company
Web Graphics 1, 2 internet illustrations and animated headlines (not HTML code) made for some »e-Learning« courses using Photoshop / Image Ready
Czech Television YEARBOOK on the CTV demand we produced at first version for the print media, then on-line version; I aimed to design the best possible HTML+CSS code despite many constraining conditions from the old designed CTV website
e-Learning
school on the web
»e-Learning« courses in the form of web pages; advanced programming with the JavaScript — animations / tests of user input inside forms (TRY IT!); standards compliant code (full functionality with IE 5+ / Mozilla 1+ / Netscape 6+ / Opera 7+); ImageReady animated GIFs
Rebel
a music band website
original graphics created by me using Photoshop 6 layers and filters (firstly used for real print of CD booklets and posters); the web uses many of features of the CSS standard (looks better with Mozilla / Firefox 1+ / Opera 7+ browsers)
Fotoobrazy
sale of photographic pictures
complete graphics design and code, this page automatically changes its size to fit into the browser window, modern non-table XHTML, CSS2 code
Penzion V.Sedlo, Audit Plus
examples of web coding
modern non-table hand-written XHTML, CSS2 layouts; also works with text-only browsers, mobile devices (PDA), etc.
Camilla Brecka
a pop-music vocalist
complete graphics design, animated buttons, JavaScripts partially by hand, rest with the use of GoLive, CSS formatting, illustration of quality photo-retouche
Camilla
another version of the graphics
I have made this web using Photoshop / Illustrator / GoLive according to the sample suplied by the client, GIF animations by ImageReady, video compression realized by QuickTime
Kamna a krby
stove and grate constructors
one of my first :-) websites created using GoLive, original graphics, good demonstration of a photo-retouche (bad exposure enhancement, perspective correction, perfect sharpening, etc.)
http://www.pepapraha.cz/
a music agency
graphics by the client proposal, GIF animations, CSS, dynamic HTML
Admira
sale of Apple computers
older website made using GoLive editor, graphics design, some additional JavaScript routines programmed by hand, this is the first use of the new platform- and browser- independent routine (Netscape 6+ / Mozilla 1+ support)
http://studio.admira.cz/
a pre-press studio
full design, realized by Photoshop / ImageReady, uses frames for faster redraw, MIDI music, CSS
Simone
hair-styling
an example of SVG animated vector page which uses transparency / blending effects and declarative animations, I have created complete graphics design, interactivity was programmed using JavaScript and W3C DOM standard (currently only Adobe SVG Player ver.3 support all these features)
3D Graphics early examples of 3D design for Hotel Praha; scene built from ground-up using old InfiniD (Carrara at present), because lack of any resources and object libraries :-(
First page of this website demonstrates some features of the modern web graphic standard SVG-XML, which represents XML based vector graphic format. (Current support in browsers: Opera 9, Mozilla Firefox 1.5 and IE + Adobe SVG plug-in.)
I have published some articles about the implementation and the use of SVG-XML format at the Interval.cz and the Živě.cz magazines.(CZ) K ukázkám webů bych rád předeslal, že jsem obeznámen s pojmy jako přístupnost a použitelnost (accesibility, usability). Proto prosím berte při hodnocení v úvahu fakt, že mnoho z těchto projektů nebylo navrženo pro komerční užití a byly tvořeny bez nutnosti držet se pravidel pro "velké" weby s dynamickým obsahem. Starší díla zde ponechávám spíše z nostalgie :-) s vědomím, že již neodpovídají současným požadavkům.

Opera logo Mozilla Firefox logo

Tento web využívá pokročilé prvky moderních standardů CSS2 a SVG. Jsem si vědom problematičnosti jejich reálného nasazení, ale pokušení bylo velké ;-) Je to obraz mého zájmu o nejmodernější technologický vývoj na tomto poli (viz Interval.cz a Živě.cz). Jako nadšený propagátor ;-) moderního způsobu kódování si nemohu odpustit doporučení některého z moderních prohlížečů, ve kterých budou vypadat tyto stránky o něco lépe než v zastaralém Internet Exploreru.

webové bannery flashové animace pro iDigitisk.cz – zde jsem měl možnost vymyslet a vytvořit vše – od scénáře po grafický design (pro přehrávání se vyžaduje Flash plug-in)
webové bannery reklamní kampaň na nové byty SATPO (pro přehrávání se vyžaduje Flash plug-in)
bannery a grafika webu pro pojišťovnu GENERALI jsem navrhl grafiku soutěžního webu, včetně flashové hry a navazujících reklamních bannerů (pro přehrávání se vyžaduje Flash plug-in)
webové bannery internetové reklamní proužky pro různé příležitosti: Dextella, Komterm, Nokia (iLegalne.cz), ... (pro přehrávání se vyžaduje Flash plug-in)
animované prezentace
– reklamní spoty
• prezentace bytového projektu SATPO primárně určená pro přehrávání na plazmových obrazovkách v obchodních centrech, originální scénář a realizace: Martin Hejral :-)
• prezentace pro Pražské služby a.s.
• hrubý pracovní návrh šetřiče obrazovky (screensaver) pro České dráhy a.s. jako doplněk novoročního přání
(pro přehrávání se vyžaduje Flash plug-in)
interaktivní prvky jako součásti větších projektů pro IBM (pro přehrávání se vyžaduje Flash plug-in)
webové bannery internetové reklamní proužky převážně pro společnost Adidas — klasická GIF animace vytvořená a optimalizovaná v Image Ready
webová grafika 1, 2
ilustrační grafika
doprovodné ilustrace a animované titulky pro webové stránky; vytvořeno jako montáže fotografií ve Photoshopu / Image Ready; obrázky jsem doplňoval do již hotové šablony zákazníka
Ročenka České televize zadáním bylo vyrobit ročenku dle existujícího návrhu ČTV nejdříve pro tisk a pak na Internet; návrh HTML kódu byl velmi omezen požadavkem přesného dodržení existujícího designu ČTV — ten bohužel není nejmodernější — bylo možno např. využít pouze titulky <h1>, existující globální CSS nutí ke tvorbě nehezkého kódu s nad-užíváním <br>; s těmito omezujícími podmínkami jsem navrhl kód HTML+CSS maximálně čistý a podstatně zlepšený oproti předcházejícím ročenkám; zajímavé je JavaScriptové řešení pro automatické nastavení velikosti oken pro zvětšované obrázky odladěné v IE i NS/Mozille
e-Learning
škola na webu
zakázková příprava kurzů ve formě stránek HTML; kompletně jsem napsal pokročilé podprogramy pro animace a ošetřování výsledků testů (vyzkoušejte si ukázky ve zvýrazněných odkazech na podkapitoly) — vše s dodržováním standardů (funkční v IE 5+ / Mozille 1+ / Netscape 6+ / Opeře 7+); některé animační prvky pomocí Image Ready a obrazové montáže podle vlastního návrhu ve Photoshopu
Rebel
hudební skupina
grafika kompletně vytvořena ve Photoshopu 6 s využitím vrstev a filtrů (původně pro tiskové účely); web využívá naplno CSS standard (v prohlížečích Netscape 6+ / Mozilla / Firefox 1+ / Opera 7+ bude vypadat nejlépe)
Fotoobrazy
prodej fotografických obrazů
grafický návrh i kódování, stránka se flexibilně přizpůsobuje rozměrům okna prohlížeče, moderní beztabulkový kód splňující standardy XHTML, CSS2
Penzion V.Sedlo, Audit Plus
ukázky kódování webu
ukázky kódování moderního beztabulkového webu, striktní použití standardů XHTML, CSS2; ručně vytvořený kód, funkčnost stránek v textovém režimu i na mobilních zařízeních (PDA)
Camilla Brecka
zpěvačka a skladatelka
kompletní grafický návrh, animovaná tlačítka, Java Script částečně manuálně, zbytek GoLive, CSS formátování, ukázka kvalitní úpravy fotografií
Camilla
jiná verze grafiky
vyrobeno za použití Photoshopu / Illustratoru / GoLive podle vzoru dodaného klientem, pro animace GIF využita aplikace ImageReady, zabudované video klipy zkomprimovány pomocí QuickTime
Kamna a krby
kamnářství
jeden z mých prvních :-) webů vytvořen v GoLive, kompletní návrh grafiky, pěkná ukázka retuše fotografií (vylepšení špatně nasvícených fotografií — oprava perspektivy, zaostření, atd.)
http://www.pepapraha.cz/
hudební agentura
grafika vyrobena podle návrhu klienta, centrování nezávisle na velikosti okna, animace GIF, CSS, dynamické HTML
Admira
prodej počítačů Apple
starší web vytvořen v GoLive, grafický návrh, doplněn několika vlastnoručními JavaScriptovými podprogramy (např. dynamické efekty při ukazování na podstránkách s přehledem hardwaru a softwaru), poprvé použita nová rutina nezávislá na platformě a cílovém prohlížeči dle nových standardů W3C
http://studio.admira.cz/ kompletní návrh grafiky, realizace Photoshop / ImageReady, menu v rámech (rychlejší zobrazení), hudba MIDI, CSS
Simone
účesy a móda
SVG grafika využívající průhledné efekty a deklarativní animace, kompletní grafický návrh, programování interaktivity za použití Java Scriptu a DOM (vyžaduje Adobe SVG Player ver.3)
3D Graphics starší ukázky 3D modelu interiéru vytvořeného pro Hotel Praha; scénu a objekty jsem byl tenkráte nucen vytvořit kompletně od základu díky nedostatku zdrojů a bez Internetu
Titulní grafika využívá moderní webový standard SVG-XML pro vektorovou grafiku. (Podpora zatím v prohlížečích: Opera 9, Mozilla Firefox 1.5 a IE + zásuvný modul ASV.)
Na serverech Interval.cz a Živě.cz byly publikovány mé články o vektorové grafice a animacích v SVG formátu, ve kterých se zabývám jak reálnou implementací SVG v prohlížečích, grafických a kancelářských programech, tak vytvářením grafiky a kreativními možnostmi SVG.