(EN) My Curriculum Vitae on-line at www.cvonline.cz. News in portfolio (PDF, 24MB). In this document, you can find also logos, which won in Czech Invest agency competition. Already 2 different logos were selected. Thanks for the appreciation!

Looking for a real professional? You are at the right place!

Print media graphics Examples of my work for the print media. I am able to present the graphics in the form of PDF document with higher resolution.
Catalogues, Brochures | Flyers, Leaflets, Advertisement | Corporate Graphic Identity | Boxes, CD Covers | Illustrator Tricks
Web graphics Examples of graphic designs, flash animations, HTML, CSS, SVG and JavaScript coding.

 

(CZ) Životopis on-line na www.cvonline.cz. Novinky v portfoliu (PDF, 24MB). V tomto dokumentu naleznete mimo jiné logotypy, které zvítězily v soutěži agentury Czech Invest. Vybrána byla dokonce již 2 loga pro různé akce. Děkuji za ocenění!

Hledáte skutečného profesionála? Jste na správném místě!

Tištěná grafika Ukázky grafiky určené pro tisk. Rád osobně předvedu prezentaci ve formě PDF souboru s vyšším rozlišením a více detaily.
katalogy, brožury | letáky, inzerce | jednotný vizuální styl | krabičky a obaly CD | triky v Illustratoru
Webová grafika
Grafika, flashové animace, ukázky kódování HTML, CSS, SVG a JavaScriptu.